Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Chirurgia ruky, plastickej chirurgie a ortopédie

Chirurgia ruky, plastickej chirurgie a ortopédie

Profiláciou chirurgie ruky sa rozumie multidisciplinárny prístup k riešeniu problémov ruky, ktoré z odborného hľadiska zahŕňa starostlivosť z pohľadu neurochirurgického, ortopedického a plastického.