Pohotovostná lekáreň - 7 dní / 24 hodín - Lekárenská služba prvej pomoci

Niečo o pohotovostnej službe

Jediná regionálna lekáreň s nepretržitou prevádzkou, ktorá poskytuje lekárenské služby v plnom rozsahu 24 hodín denne 7 dní v týždni.
Ďalšie informácie o pohotovostnej službe

Odborný garant - zodpovedný farmaceut

PharmDr. Iveta Štenková
Zodpovedný farmaceut podľa rozpisu poskytovateľa lekárskej starostlivosti

Farmaceutický laborant

Službukonajúci farmaceutický laborant podľa rozpisu poskytovateľa lekárskej starostlivosti

Otváracie hodiny

  Otváracie hodiny
 po polnoci
Otváracie hodiny
počas dňa
Otváracie hodiny
do polnoci
Pondelok 00:15 - 07:00 07:30 - 19:00 19:00 - 23:45
Utorok 00:15 - 07:00 07:30 - 19:00 19:00 - 23:45
Streda 00:15 - 07:00 07:30 - 19:00 19:00 - 23:45
Štvrtok 00:15 - 07:00 07:30 - 19:00 19:00 - 23:45
Piatok 00:15 - 07:00 07:30 - 19:00 19:00 - 23:45
Sobota 00:15 - 07:00 07:30 - 19:00 19:00 - 23:45
Nedeľa 00:15 - 07:00 07:30 - 19:00 19:00 - 23:45

Hygienická prestávka v pondelok až nedeľu:  07:00 - 07:30
Technická prestávka v pondelok až nedeľu:  23:45 - 00:15

Kontakt

055/28 51 733, 055/28 51 734
055/28 51 777, 055/28 51 700, 055/28 51 707

Dôležité upozornenia

Prosíme pacientov,
aby spolu s receptom pri výbere liekov v lekárni bez vyzvania predložili preukaz poistenca.