Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Otorinolaryngológia

Otorinolaryngológia

Niečo o chirurgii

Pracovisko jednodňovej chirurgie v odbore otorinolaryngologia na našej poliklinike na rozdiel od bežného štandardu je profilované na výkony vedené ambulantným spôsobom tak pre deti ako aj dospelých. Chirurgické výkony vykonávané v lokálnej aj celkovej anestéze sú vďaka modernej technike vedené bezpečne s cielom skrátiť pooperačnú dobu na minimum.
Ďalšie informácie o chirurgiii

Operatér

miesto operatéra neobsadené!

Zdravotná sestra

PhDr. Tatiana Arvaiová
 

Odborné konzultácie

Možnosti chirurgických výkonov v rámci jednodňovej chirurgie je možné dohodnúť telefonicky, alebo osobne na pracovisku jednodňovej chirurgie. Viac informácií získate na stránke ORL ambulancia.
 
Termín

Presný dátum a čas zákroku plánovanej jednodňovej chirurgie sa dohodne osobne pri odbornej konzultácii k výkonu jednodňovej chirurgie. Po dohode je možné zákrok realizovať aj mimo pracovných dní. 
 

Kontakt

055/28 51 767
055/28 51 777, 055/28 51 700, 055/28 51 707

Dôležité upozornenia

Prosíme pacientov,
aby si pred vstupom do ambulancie pripravili svoj preukaz poistenca a občiansky preukaz, resp. cestovný pas.
Operačné výkony v jednodňovej chirurgii sú spoplatňované doplatkom pacienta 30,- €.