Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Plastická chirurgia

Plastická chirurgia

Poskytuje služby pacientom vyžadujúcim plastické operácie. S výnimkou zákrokov, kde je potrebné ošetrovať pevný kostený skelet je možné na pracovisku plastickej chirurgie absolvovať takmer všetky výkony plastickej chirurgie, samozrejme ambulantným, alebo jednodňovým režimom.