Spirometria

Stanovenie vitálnej kapacity pľúc. Od januára 2011 je možné toto vyšetrenie absolvovať na našej ambulancii všeobecného lekára. Za pomoci počítačom riadeného prístroja získavame informácie o anatomickom a funkčnom stave pľúcneho systému. Vyšetrenie je hradené pacientom vo výške 15 €.