Všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Adamcová - dovolenka

Dňa 6.4.2023 a 11.4.2023 Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Adamcová má dovolenku.
Zástup na Všeobecnej ambulancii pre deti a dorast, Poliklinika Centrum, Brigádnicka 2.