DOČASNÉ ZRUŠENIE DOPLATKU PRI MINIINVAZÍVNÝCH CHIRURGICKÝCH ZÁKROKOCH

Oznam 

 

Jednodňová zdravotná starostlivosť (jednodňová chirurgia):

 

Miniinvazívne chirurgické zákroky na medzistavcových platničkách

 

Vážení pacienti,

 

núdzový stav v dôsledku epidémie Covid-19 a prijaté krízové ​​opatrenia spojené s uzatvorením prevádzok a obmedzením služieb v súčasnosti neumožňujú bežný výkon zamestnania, podnikateľskej alebo inej pracovnej činnosti, čo môže znamenať výrazný pokles príjmov a následný finančný diskomfort aj u Vás ako našich klientov a pacientov. 

 

V snahe vyjsť Vám ako našim klientom a pacientom maximálne v ústrety, pristúpila naša spoločnosť k dočasnému organizačnému opatreniu, ktorým, ako pevne veríme, môžeme aspoň čiastočne prispieť  k uľahčeniu tejto mimoriadnej situácie.

 

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že s účinnosťou od

 

7. 4. 2020

 

DOČASNE RUŠÍME FINANČNÝ DOPLATOK VO VÝŠKE

 

250,- EUR

 

za použitie jednorazového inštrumentária používaného pri špecifických výkonoch (určitom type ošetrení) na medzistavcových platničkách, ktoré nie je hradené zdravotnými poisťovňami. 

 

Aj v tomto náročnom období naši odborní lekári a zdravotnícky pracovníci sú tu stále pre Vás a všetci spolu sústavne pracujeme na zabezpečení všetkých podmienok pre Vašu bezpečnosť a ochranu Vášho zdravia, a to tak aby Vaša liečba prebehla k Vašej plnej spokojnosti.

 

Ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň, dôveru a naďalej 

 

 “Sme tu pre Vás a pre Vašich blízkych“.

 

 

MUDr. Róbert Rapčan, PHD., MBA, FIPP                                                     PhDr. Marie Machová MPH 

Hlavný operatér                                                                                                  Riaditeľka polikliniky