Pohotovostná lekáreň - 7 dní - Lekárenská služba prvej pomoci

Niečo o pohotovostnej službe

Jediná regionálna lekáreň, ktorá poskytuje lekárenské služby v plnom rozsahu 7 dní v týždni.

Odborný garant - zodpovedný farmaceut

PharmDr. Iveta Štenková
Zodpovedný farmaceut podľa rozpisu poskytovateľa lekárskej starostlivosti

Farmaceutický laborant

Službukonajúci farmaceutický laborant podľa rozpisu poskytovateľa lekárskej starostlivosti

Otváracie hodiny

 Otváracie hodiny
Pondelok07:30 - 22:30
Utorok07:30 - 22:30
Streda07:30 - 22:30
Štvrtok07:30 - 22:30
Piatok07:30 - 22:30
Sobota07:30 - 22:30
Nedeľa07:30 - 22:30

Kontakt

055/28 51 733, 055/28 51 734
055/28 51 777, 055/28 51 700, 055/28 51 707

Dôležité upozornenia

Prosíme pacientov,
aby spolu s receptom pri výbere liekov v lekárni bez vyzvania predložili preukaz poistenca.