Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Všeobecná chirurgia

Všeobecná chirurgia

Niečo o chirurgii

Veľké množstvo chirurgických výkonov je možné realizovať formou ambulantnej, alebo jednodňovej chirurgie. Podobne ako v iných odboroch je najväčšou výhodou skrátenie času liečby bez potreby hospitalizácie.
Venujeme sa nasledujúcim oblastiam:
Ďalšie informácie o chirurgiii

Operatér

MUDr. Andrej Smola

Zdravotná sestra

PhDr. Tatiana Arvaiová
 

Odborné konzultácie

Možnosti chirurgických výkonov v rámci jednodňovej chirurgie je možné dohodnúť telefonicky, alebo osobne na pracovisku jednodňovej chirurgie. Viac informácií získate na stránke chirurgická ambulancia.
 
Termín

Presný dátum a čas zákroku plánovanej jednodňovej chirurgie sa dohodne osobne pri odbornej konzultácii k výkonu jednodňovej chirurgie. Po dohode je možné zákrok realizovať aj mimo pracovných dní.

Kontakt

055/28 51 767
055/28 51 777, 055/28 51 700, 055/28 51 707

Dôležité upozornenia

Prosíme pacientov,
aby si pred vstupom do ambulancie pripravili svoj preukaz poistenca a občiansky preukaz, resp. cestovný pas.
Operačné výkony v jednodňovej chirurgii sú spoplatňované doplatkom pacienta 30,- €.