Pohotovostná službaAmbulancia - Zubno-lekárska pohotovostná služba

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Niečo o pohotovostnej službe

Táto pohotovosť poskytuje stomatologické ošetrenie urgentných prípadov, v dobe mimopracovných hodín stomatológov, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok) do 22,00 hod. Zabezpečuje nevyhnutné výkony spojené so sanáciou chorého chrupu, ktoré si ešte nevyžaduje hospitalizáciu.
Ďalšie informácie o pohotovostnej službe

Odborný garant - lekár

Službukonajúci lekár podľa rozpisu služieb poskytovateľa ambulantnej pohotovostnej služby

Zdravotná sestra

Službukonajúca sestra podľa rozpisu poskytovateľa

Ordinačné hodiny

 Vyšetrenia
počas dňa
Pondelok16:00 - 22:00
Utorok16:00 - 22:00
Streda16:00 - 22:00
Štvrtok16:00 - 22:00
Piatok16:00 - 22:00
Sobota07:00 - 22:00
Nedeľa07:00 - 22:00
Sviatok07:00 - 22:00

Technická prestávka v sobotu, nedeľu, sviatok: 14:15 - 14:45

Kontakt

055/2851705
055/28 51 777, 055/28 51 700, 055/2851707
e-mail: dutydent@dutydent.sk

Dôležité upozornenia

V zmysle § 38 a ods. 4  zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení každý pacient,  ktorý navštívi ambulanciu pevnej pohotovostnej  služby je povinný uhradiť poplatok vo výške 2,00 €.
                                              Prosíme pacientov,
aby si pred vstupom do ambulancie pripravili svoj preukaz poistenca a občiansky preukaz, resp. cestovný pas.