Pohotovostná službaAmbulancia - Centrálny dispečing

Centrálny dispečing

 

 

Výjazd lekárskej služby prvej pomoci ukončil svoju činnosť k 30.06.2018!

Centrálny dispečing zostáva v prevádzke aj naďalej, a to z dôvodu vykonávania prehliadok mŕtvych - exitov pre celý Košický kraj od 01.07.2018!