Pohotovostná službaAmbulancia - Centrálny dispečing

Centrálny dispečing

 

 

Výjazd lekárskej služby prvej pomoci ukončil svoju činnosť k 30.06.2018!

Centrálny dispečing zostáva v prevádzke do 31.8.2021, a to z dôvodu vykonávania prehliadok mŕtvych - po 31.8.2021 ukončí svoju činnosť!