Pohotovostná službaAmbulancia - Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast

Niečo o pohotovostnej službe

Poskytuje služby detským pacientom mimo pracovných hodín, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok) do 22,00 hod. Rieši náhle zhoršenie zdravotného stavu, ktoré si však nevyžaduje služby rýchlej zdravotníckej služby prípadne hospitalizáciu v rozsahu činnosti všeobecného pediatra.
Ďalšie informácie o pohotovostnej službe

Odborný garant - lekár

Službukonajúci lekár podľa rozpisu služieb organizátora pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Zdravotná sestra

Službukonajúca sestra podľa rozpisu služieb organizátora

Ordinačné hodiny

  Vyšetrenia
počas dňa
 
Pondelok 16:00 - 22:00 
Utorok 16:00 - 22:00 
Streda 16:00 - 22:00 
Štvrtok 16:00 - 22:00 
Piatok 16:00 - 22:00 
Sobota 07:00 - 22:00 
Nedeľa 07:00 - 22:00 
Sviatok 07:00 - 22:00 

Technická prestávka v sobotu, nedeľu a počas sviatkov: 14,15 - 14,45 hod.

Kontakt

055/2851702
055/28 51 777, 055/28 51 700, 055/2851707

Dôležité upozornenia

V zmysle § 38 a ods. 4 zákona ť. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení každý pacient,  ktorý navštívi ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej  služby je povinný uhradiť poplatok vo výške 2,00 €.
                                              Prosíme pacientov,
aby si pred vstupom do ambulancie pripravili svoj preukaz poistenca a občiansky preukaz, resp. cestovný pas.