Pohotovostná službaAmbulancia - Lekárska služby prvej pomoci - pre deti a dorast

Lekárska služby prvej pomoci - pre deti a dorast

Poskytuje služby detským pacientom mimo pracovných hodín, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok) do 22,00 hod. Rieši náhle zhoršenie zdravotného stavu, ktoré si však nevyžaduje služby rýchlej zdravotníckej služby prípadne hospitalizáciu v rozsahu činnosti všeobecného pediatra.