Pohotovostná službaAmbulancia - Lekárska služba prvej pomoci - pre dospelých

Lekárska služba prvej pomoci - pre dospelých

Poskytuje služby dospelým pacientom mimo pracovných hodín, vrátane dní pracovného voľna a pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok). Rieši náhle zhoršenie zdravotného stavu, ktoré si však nevyžaduje služby rýchlej zdravotníckej služby prípadne hospitalizáciu v rozsahu činnosti všeobecného lekára. Na rozdiel od detských pacientov poskytuje aj výjazdovú službu.