Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Miniinvazívne chirurgické zákroky

Miniinvazívne chirurgické zákroky

Endoskopická discektómia

Endoskopická discektómia je miniinvazívna operácia niektorých typov hernie disku. Robí sa cez jediný, malý pracovný kanál, hrubý asi 1 cm.  Prístup k platničke sa väčšinou deje cez prirodzený otvor, cez ktorý vychádza nervový koreň utláčaný platničkou. Po miestnom znecitlivení sa vytvorí provizórny pracovný kanál cez ktorý sa do otvoru zavedie epiduroskop. Ním sa zobrazí ako vážne vyhreznutá platnička utláča nervový koreň. Po vizuálnom potvrdení sa do blízkosti platničky zavedie vodiaci drôt a po ňom sústava vrtákov, ktoré umožnia bezpečný prístup k vyhreznutej platničke a mierne zväčšia prirodzený otvor z ktorého vychádza nervový koreň. Potom sa k hernii zasunie pracovný kanál cez ktorý sa hernia odstráni klieštikmi. Nakoniec sa platnička ošetrí sondou, ktorá „zataví“ poškodené miesto. Táto technika oproti otvorenej operácii poskytuje rýchlejšie zotavenie po operácii, nižšie krvné straty a skorší návrat do normálneho života. Pacient večer po operácii odchádza domov.

 

Epiduroskopia

Epiduroskopia je výkon vhodný pre pacientov s pretrvávajúcou bolesťou chrbta po operácii chrbtice alebo pre pacientov, ktorí majú vyžarujúcu bolesť do nôh bez známej príčiny. Bolesť po operácii chrbta v miechovom kanáli často spôsobuje fibróza (alebo zmnoženie väziva) ktorá je výsledkom zlého hojenia po chirurgickom zákroku. Pri epiduroskopii zavedieme otvorom v krížovej kosti endoskop napojený na špeciálnu kameru. To nám umožní vidieť  v ktorých miestach sa fibróza nachádza, a odstrániť ju laserom alebo špeciálnou sondou. Výkon umožnuje veľmi cielené podanie liekov do epidurálneho priestoru.

Video epiduroskopia kliknite tu

 

Metóda Disc FX

Disc FX je inovatívny systém umožňujúci bezpečný a účinný prístup k postihnutej medzistavcovej platničke bez poškodenia okolitých štruktúr. Táto metóda poskytuje možnosť liečby diskogénnej bolesti (bolesti vychádzajúcej zvnútra platničky) u pacientov s neúspešnou konzervatívnou liečbou. Ide o miniinvazívny zákrok vykonávaný ambulantne. Veľkou výhodou je, že pacient odchádza ešte v ten istý deň domov. Výkon sa skladá z troch častí, v prvej sa urobí napichnutie platničky špeciálnou ihlou, ktorá slúži ako pracovný kanál. Cez túto ihlu sa vyberie časť degenerovaného vnútorného tkaniva. Potom sa rádiofrekvenčnou sondou platnička zataví, aby sa znížilo riziko opakovanej herniácie. Na záver sa rádiofrekvenčne zničia patologické nervy v zadnej časti platničky.

Video Disc FX kliknite tu

Počas vyššie uvedených zákrokov pacient leží podľa postihnutej oblasti na bruchu alebo chrbte na špeciálnom zákrokovom stole. Pred samotný výkonom aplikujeme lokálne anestetikum na znecitlivenie kože a tkanív v plánovanej oblasti výkonu. Všetky zákroky prebiehajú pod kontrolou röntgenu (RTG C ramena), UZ alebo USG na pracovisku, ktoré spĺňa komplexný štandard pracoviska s ionizačným žiarením. 

Personál, ktorý vykonáva uvedené intervenčné výkony má odborné zručnosti a je komplexne certifikovane vyškolený v RTG a USG navigovaných miniinvazívnych technikách na chrbtici a v RF denervačných technikách.

ČAKACIE LISTINY ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  – pre zobrazenie zoznamu kliknite tu
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. – pre zobrazenie zoznamu kliknite tu
Union zdravotná poisťovňa, a.s.  – pre zobrazenie zoznamu kliknite tu