Jednodňová chirurgiaAmbulancia - Očná chirurgia

Očná chirurgia

Mikrochirurgia oka poskytuje služby moderným spôsobom, takmer výhradne ambulantným. Ambulantná chirurgia realizuje operačné výkony bez akejkoľvek nutnosti pobytu na lôžku. Vďaka modernej technike a operačným postupom je možné drvivú väčšinu výkonov v očnom lekárstve realizovať ambulantne.
Viac informácií získate aj na stránke www.3f.sk.